انواع دیگ 5 منه تا 25 منه

تابه ، تابه خورش ، پاتیل و تشت

کباب پز ، دم کنی ، اجاق گاز ، کپسول

سیخ ها ، کفگیر ، ملاقه ، آبکش ، آب گردون ، سینی آلومینیومی

فرش ، کناره فرشی ، کناره تشریفاتی ، پشتی ، موکت ، چمن مصنوعی